Đổi đời nhờ có duyên nuôi bò sữa
Nuôi lợn rừng, nuôi thỏ, nuôi chim bồ câu… chẳng con vật nào “có duyên” vì không cho hiệu quả kinh t...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam