Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 45,498 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,431 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,231 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,957 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,881 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,743 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 15,279 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,994 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,191 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,662 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,555 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,194 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 27,908 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,249 Bình luận : 0

Lượt xem : 49,026 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,393 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,439 Bình luận : 0

Lượt xem : 201,078 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất