Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 16,622 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,855 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,476 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,101 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,385 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,036 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 7,604 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,225 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,177 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,197 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,258 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,964 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 16,131 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,441 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,561 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,147 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,589 Bình luận : 0

Lượt xem : 123,224 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất