Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 12,428 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,329 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,691 Bình luận : 0

Lượt xem : 12,758 Bình luận : 0

Lượt xem : 12,579 Bình luận : 0

Lượt xem : 12,979 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 6,018 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,589 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,438 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,510 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,676 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,173 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 12,723 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,003 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,998 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,826 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,195 Bình luận : 0

Lượt xem : 105,317 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất