Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 14,414 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,815 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,901 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,267 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,895 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,026 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 6,553 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,883 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,104 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,228 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,309 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,267 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 14,718 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,709 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,276 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,369 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,255 Bình luận : 0

Lượt xem : 113,356 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất