Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 14,902 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,149 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,213 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,618 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,222 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,407 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 6,865 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,234 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,433 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,568 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,651 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,576 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 15,056 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,039 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,646 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,694 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,578 Bình luận : 0

Lượt xem : 116,333 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất