Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 41,203 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,240 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,106 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,794 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,863 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,375 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 11,451 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,982 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,068 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,447 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,080 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,381 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 24,880 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,613 Bình luận : 0

Lượt xem : 45,632 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,326 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,458 Bình luận : 0

Lượt xem : 184,516 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất