Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 42,120 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,874 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,733 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,491 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,500 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,040 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 12,026 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,644 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,707 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,230 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,817 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,950 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 25,477 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,237 Bình luận : 0

Lượt xem : 46,340 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,916 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,053 Bình luận : 0

Lượt xem : 187,554 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất