Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 7,988 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,130 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,820 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,856 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,857 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,335 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 5,830 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,103 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,410 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,623 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,928 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,160 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 9,125 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,317 Bình luận : 0

Lượt xem : 7,356 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,229 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,941 Bình luận : 0

Lượt xem : 99,695 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất