Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 38,982 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,650 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,699 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,340 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,425 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,751 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 10,136 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,488 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,635 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,126 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,457 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,055 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 23,330 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,866 Bình luận : 0

Lượt xem : 43,809 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,818 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,025 Bình luận : 0

Lượt xem : 167,986 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất