Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 18,500 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,070 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,237 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,441 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,860 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,917 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 8,044 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,293 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,165 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,058 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,248 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,642 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 17,756 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,809 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,122 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,529 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,348 Bình luận : 0

Lượt xem : 128,326 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất