Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 39,386 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,962 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,999 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,630 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,737 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,057 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 10,392 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,803 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,918 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,488 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,774 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,347 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 23,662 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,216 Bình luận : 0

Lượt xem : 44,174 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,148 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,345 Bình luận : 0

Lượt xem : 170,934 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất