Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 38,168 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,065 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,144 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,775 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,899 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,131 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 9,623 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,872 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,067 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,467 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,829 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,489 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 22,721 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,249 Bình luận : 0

Lượt xem : 42,969 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,216 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,448 Bình luận : 0

Lượt xem : 161,982 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất