Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 47,311 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,624 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,482 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,112 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,970 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,188 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 16,429 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,148 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,545 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,925 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,894 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,335 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 29,097 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,028 Bình luận : 0

Lượt xem : 50,376 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,596 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,610 Bình luận : 0

Lượt xem : 208,211 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất