Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 21,238 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,477 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,602 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,358 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,687 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,459 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 8,458 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,323 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,769 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,174 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,520 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,016 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 21,147 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,802 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,830 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,682 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,066 Bình luận : 0

Lượt xem : 141,639 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất