Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 44,021 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,274 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,113 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,847 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,797 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,498 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 13,337 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,038 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,148 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,676 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,362 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,265 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 26,854 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,839 Bình luận : 0

Lượt xem : 47,839 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,268 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,386 Bình luận : 0

Lượt xem : 194,196 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất