Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 13,679 Bình luận : 0

Lượt xem : 8,533 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,470 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,846 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,052 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,206 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 6,251 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,934 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,706 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,259 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,709 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,707 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 13,396 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,906 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,150 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,882 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,521 Bình luận : 0

Lượt xem : 110,259 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất