Phạm vi, đồng cỏ, chăn thả

Cải tiến quy trình kỹ thuật trồng cỏ Mulato II để đạt năng suất cao nhất

Cỏ Mulato II là nguồn thức ăn thô xanh phù hợp với chăn nuôi bò sữa đặc biệt là bò cái đang vắt sữa làm tăng năng suất và chất lượng sữa. Đây là một loại cỏ có thành phần dinh dưỡng cao, năng suất cao, có khả năng chịu hạn tốt.

Ống nhỏ giọt AmnonDrip PC, CNL & PC AS

Giới thiệu về ống tưới nhỏ giọt AmnonDrip PC, CNL & PC AS

Lắp đặt chân cắm nhỏ giọt Click Tif

Video giới thiệu về chân cắm nhỏ giọt click Tif

Lắp đặt ống tưới TalDrip

Video giới thiệu ống tưới TalDrip theo tiếng Tây Ban Nha

Sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt để tưới cafe tại Antigua, Guatemala

Công ty TNHH Dairy Việt Nam là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm tưới của NaanDanJain tại Việt Nam.

Lắp đặt ổng nhỏ giọt Topdrip

Video về hệ thống tưới nhỏ giọt Topdrip

Thiết lập nhà kính phục vụ tưới của NaanDanJain

Toàn bộ quá trình thiết lập hệ thống tưới trong nhà kính của NaanDanJain. Công ty TNHH Dairy Việt Nam là nhà phân phối độc quyền sản phẩm tưới của NaanDanJain tại Việt Nam.

Tưới chuối bằng đầu tưới phun mưa 2005 Aquamaster

Dairy Việt Nam là nhà phân phối độc quyền sản phẩm tưới của Naandanjain

Đầu tưới 5022 SD

Công ty TNHH Dairy Việt Nam là đại diện phân phối độc quyền các sản phẩm tưới của NaanDanJain tại Việt Nam

Phương pháp điều chỉnh kết quả tính toán chế độ tưới cho vườn cây ăn quả trong vùng dự án nơi chưa có tài liệu thí nghiệm

Giới thiệu phương pháp hiệu chỉnh kết quả tính toán, xác định chế độ tưới cho vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, áp dụng cho các vùng dự án không có tài liệu nghiên cứu thí nghiệm hiện trường. Phương pháp dựa trên tập hợp các phương pháp tính toán theo chương trình Cropwat từ tài liệu KTTV, theo cân bằng nước từ các tài liệu khảo sát đất đai khu vực dự án. Kiến nghị sử dụng phương pháp trong tính toán thiết kế hệ thống tưới cho vườn cây ăn quả và lập kế hoạch dùng nước tưới có hiệu quả cao