Hà Lan: Chăn nuôi bò sữa thông minh

20.06.2018

Đứng trước nhiều thách thức diện tích đất nông nghiệp giảm dần, biến đổi khí hậu...

Hình ảnh hoạt động

Phân tích & bình luận

Lượt xem : 20,557 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,322 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,337 Bình luận : 0

Lượt xem : 6,335 Bình luận : 0

Lượt xem : 5,707 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,724 Bình luận : 0