Thu nhập 150 triệu đồng/tháng nhờ chăn nuôi bò sữa
Cần cù, chịu khó học hỏi kinh nghiệm, chăm sóc đúng quy trình, với quy mô đàn bò sữa 25 con, sản lượ...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam