Bò sữa ở Anh đã có mạng 5G để dùng nhưng người thì...
Thật ngạc nhiên khi những khách hàng trải nghiệm 5G đầu tiên tại Anh lại là những chú bò thay vì con...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam