Cấu tạo của tuyến vú và tiết sữa ở Bò sữa

Cấu tạo của tuyến vú và tiết sữa ở Bò sữa

Cấu tạo của tuyến vú và tiết sữa ở Bò sữa

Các bài viết về ngành sữa

Quy trình vắt sữa đầu cho bò

Với quy trình mới này chúng ta sẽ đảm bảo chắc chắn được rằng bê con khi sinh ra sẽ được ăn sữa đầu với chất lượng tốt nhất. Bằng cách tạo ngân hàng Sữa đầu cho Bê.