Sinh sản ở bò sữa

Sinh sản ở bò sữa

Sinh sản ở bò sữa

Các bài viết về ngành sữa

Thắc mắc cơ bản về sự sinh sản của bò sữa?

(Dairy Vietnam) Trong quá trình hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa, Chúng tôi thường hay bắt gặp các câu hỏi của bà con chăn nuôi bò sữa như sau

Làm thế nào để nâng cao năng suất sinh sản của bò sữa?

(Dairy Vietnam) Vấn đề phát hiện bò sữa động dục và xác định thời điểm phối tinh thích hợp rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sinh sản và hiệu quả chăn nuôi bò sữa. Để cho việc phát hiện bò sữa động dục được tốt và hiệu quả cần: