Sinh sản & Phối giống

Những kỹ thuật thuộc thế hệ thứ nhất của công nghệ sinh sản trên bò

Gieo tinh nhân tạo (GTNT) là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đầu tiên, đã được sử dụng hơn 200 năm. Là một công nghệ hiện đại, GTNT với tinh dịch tươi hoặc đông lạnh đã là kỹ thuật thành công nhất và công nghệ sinh sản hiệu quả trong chăn nuôi trong sáu thập kỷ qua. Sử dụng GTNT có một tác động lớn đến các chương trình cải thiện di truyền ở các nước phát triển, góp phần tăng 1,0 đến 1,5% tỷ lệ hàng năm của tiến bộ di truyền ở bò sữa (Lohuis, 1995). Thông qua các tiến bộ di truyền đạt được bằng cách sử dụng GTNT, ước tính rằng khoảng 50% việc tăng hiệu quả sản xuất sữa quan sát thấy ở các nước phát triển trong nửa sau thế kỷ 20, là nhờ phổ biến kỹ thuật GTNT hơn phối giống thông thường, với 50% khác là nhờ tiến bộ đáng kể trong hệ thống sản xuất bao gồm cả sức khỏe đàn gia súc, quản lý tổng hợp, và dinh dưỡng (Gordon, 1994).

Thế hệ thứ hai của công nghệ sinh sản trên bò

(a) Kỹ thuật đa xuất noãn và cấy truyền phôi (MOET).

Thế hệ thứ ba của công nghệ sinh sản

Rất nhiều lợi ích của kỹ thuật này đã được xác định khi so sánh với hệ thống sản xuất phôi truyền thống, đặc biệt khi chú ý đến giá thành sản xuất phôi như là yếu tố quan trọng nhất.

Đặc điểm tinh dịch và khả năng sử dụng bò đực Bogu bằng thụ tinh nhân tạo

Bogu là giống bò lai đã được ổn định giữa đực Xomba (tức Lagune) sừng ngắn (Tây Phi) với bò Zebu (chủ yếu là Fulani trắng). Bò Bogu phổ biến tại bang Bogu (CH Bênanh) và nhiều nước châu Phi, chịu đựng với Trypanosoma (nhờ có máu Xomba), sinh trưởng nhanh, cho sữa, cho thịt. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu đặc điểm tinh dịch và đánh giá khả năng sử dụng bò đực Bogu (thông qua TTNT) trong điều kiện nhiệt đới ẩm.

Trong phát hiện bò động dục và các biện pháp khắc phục khi bò không động dục

Trong chăn nuôi bò sinh sản bò sữa, việc phát hiện bò động dục chính sác để phối giống cho bò có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao năng xuất chăn nuôi mặt khác hạn chế những rủi ro khi phải can thiệp làm hỏng bộ máy sinh sản của bò cái

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm thu tế bào trứng từ bò sống để tạo phôi trong ống nghiệm

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỷ thuật, một kỷ thuật mới có thể thay thế được kỷ thuật gây rụng trứng nhiều là kỷ thuật thụ tinh ống nghiệm

Kinh nghiệm phát hiện động dục ở bò sữa

Một trong những nguyên nhân thành công của chăn nuôi bò sữa là người chăn nuôi phát hiện được chính xác ngày động dục chín muồi duy nhất của bò. Nhờ đó, công tác phối tinh cho bò được kịp thời và đảm bảo hiệu quả, khai thác tối ưu lợi thế của chăn nuôi bò sữa. Bò sữa đậu thai, sinh sản thành công thì người chăn nuôi mới khai thác được sữa. Vì vậy, việc xác định được chính xác thời điểm động dục chín muồi để thụ tinh cho bò là công việc khá quan trọng. Song hiện tượng động dục của bò không dễ thấy, thường chỉ có những người chăn nuôi giàu kinh nghiệm và chịu khó quan sát theo dõi hàng ngày mới phát hiện chính xác để phối giống kịp thời cho bò.

Xác định giới tính để sản xuất bò sữa cao sản

Các chuyên gia thuộc Viện Công nghệ sinh học (Viện Khoa học và công nghệ VN) vừa hoàn thiện công nghệ xác định giới tính cho phôi để sản xuất bò sữa cao sản tại Việt Nam.