Chuồng trại nuôi bê

Chuồng trại nuôi bê

Chuồng trại nuôi bê

Các bài viết về ngành sữa

CHUỒNG NUÔI BÊ – KHỞI ĐẦU CỦA SỰ THÀNH CÔNG TRONG TƯƠNG LAI

(Dairy Việt nam) Giống như tất cả các vật nuôi sơ sinh khác, bê con cần một môi trường đặc biệt để sinh trưởng và phát triển. Sự khác biệt đáng kể đó là chúng cần sự quan tâm đặc biệt

Có cần thiết phải nuôi bê con trong cũi không?

Bê con mới sanh chức năng điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh vì vậy khi thời tiết thay đổi đột ngột dễ bị bệnh. Nếu nuôi trên nền đất hoặc nền xi măng ẩm ướt (không có rơm khô lót) dễ bị nhiễm lạnh, nhiễm giun sán, đi lại trượt té gây sưng khớp, què chân.