Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 45,476 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,419 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,216 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,946 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,871 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,729 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 15,268 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,982 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,180 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,654 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,546 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,182 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 27,894 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,230 Bình luận : 0

Lượt xem : 49,007 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,378 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,424 Bình luận : 0

Lượt xem : 200,972 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất