Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 43,140 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,630 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,451 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,211 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,185 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,812 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 12,707 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,390 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,470 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,000 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,645 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,630 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 26,212 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,078 Bình luận : 0

Lượt xem : 47,154 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,614 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,732 Bình luận : 0

Lượt xem : 191,311 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất