Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 42,332 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,064 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,902 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,688 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,660 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,220 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 12,196 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,842 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,908 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,433 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,018 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,114 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 25,658 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,427 Bình luận : 0

Lượt xem : 46,540 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,074 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,210 Bình luận : 0

Lượt xem : 188,394 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất