Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 46,671 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,292 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,160 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,796 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,672 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,810 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 16,123 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,836 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,165 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,581 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,490 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,021 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 28,764 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,563 Bình luận : 0

Lượt xem : 50,010 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,255 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,287 Bình luận : 0

Lượt xem : 206,400 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất