Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 44,003 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,262 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,103 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,837 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,786 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,486 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 13,329 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,020 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,126 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,659 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,352 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,253 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 26,843 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,830 Bình luận : 0

Lượt xem : 47,826 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,255 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,375 Bình luận : 0

Lượt xem : 194,127 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất