Hà Lan: Chăn nuôi bò sữa thông minh

20.06.2018

Đứng trước nhiều thách thức diện tích đất nông nghiệp giảm dần, biến đổi khí hậu...