Các thiết bị chăm sóc sức khỏe cho Bò sữa

Các thiết bị chăm sóc sức khỏe cho Bò sữa

Các thiết bị chăm sóc sức khỏe cho Bò sữa

Các bài viết về ngành sữa

Sử dụng anolit (Anolyte) trong chăn nuôi bò sữa

Vĩnh Phúc là một địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển chănnuôi một cách toàn diện. Đó là nguồn nguyên liệu tại chỗ để chế biến thức ăn gia súc như gạo, đậu tương, bột cá và sản phẩm thuỷ sản rất lớn và đa dạng.