Tây Nguyên sẽ trở thành trung tâm bò sữa của cả nư...
Chăn nuôi bò sữa đang dịch chuyển lên Tây Nguyên bởi nơi này phù hợp về khí hậu thổ nhưỡng, đất đai ...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam