Thức ăn cho bê

Thức ăn cho bê

Thức ăn cho bê

Các bài viết về ngành sữa

Sữa đầu là gì?

Tại sao phải cho bê ăn sữa đầu và cách cho ăn

Ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng và phương thức cho ăn đến hiệu quả chăn nuôi bê hậu bị hướng sữa tại Ba Vì, Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng và phương thức cho ăn thức ăn TMR đến hiệu quả chăn nuôi bê hậu bị hướng sữa tại Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì được thí nghiệm trên 12 bê lai hướng sữa từ 8 –
10 tháng tuổi, có trọng lượng từ 180 – 220 kg. Bê được bố trí thí nghiệm theo ô vuông la tinh chia làm 3 lô ăn theo 3 phương thức. Thí nghiệm tiến hành làm hai đợt, đợt 1 từ tháng 2- 4/2009 (mùa khô), đợt 2 từ tháng 6 – 8/2009 (mùa mưa). Bê hậu bị sử dụng khẩu phần ăn TMR thu nhận được lượng lớn vật chất khô (12,0 – 32,74%); trọng lượng tăng (14,3 – 20,7%); tiêu tốn thức ăn trên kg tăng trọng là như nhau giữa 3 lô thí nghiệm; phương thức chăn nuôi bê theo kiểu truyền thống có tính toán khẩu phần mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hai lô còn lại.

Sữa thay thế cho bê non

(Dairy Vietnam) Những tuần đầu tiên của cuộc sống của một con bê hình thành một giai đoạn quan trọng trong đời sống của con bò sữa trong tương lai. Điều quan trọng là để làm điều đó đúng!

Tầm quan trọng của sữa non đối với bê

(Dairyvietnam) - Ăn sữa non có tính quyết định đối với bê mới sinh, khi mà hệ thống miễn dịch của nó chưa phát triển hoàn thiện lúc mới đẻ, ông Nanita Blomquist-Trung tâm thông tin nông nghiệp Alberta-Bộ NN và PTNT Alberta nói vậy.

Trứng lỏng làm nguồn protein thay đổi trong sữa thay thế của bê

Sử dụng các loại protein thay đổi trong sữa thay thế đã được kiểm tra về khả năng làm giảm chi phí của sữa thay thế mà không có ảnh hưởng âm tính đến năng suất của bê. Ba nghiên cứu đã được triển khai để đánh giá năng suất của các bê được ăn sữa thay thế sử dụng trứng lỏng như là nguồn protein thay đổi và để xác định nồng độ tối ưu của trứng lỏng khi đưa vào trong sữa thay thế

Các loại thức ăn sữa cho bê

Sữa hoặc một chất thay thế sữa tốt là cần thiết cho bê vào các tuần đầu tiên. Hầu hết các trại đều có một số sữa không bán được dành cho bê nhưng ít khi có đủ số lượng. Lượng còn lại có thể là: sữa tươi, sữa tách kem hoặc sữa bột tách kem, sữa bột bơ, bột thay thế sữa, nhũ thanh hoặc bột nhũ thanh.