Sữa Việt Nam

Hà Nội: Triển khai lộ trình bình ổn giá sữa

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bình ổn các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật cho trẻ em dưới 6 tuổi (gọi chung là sữa) trên địa bàn TP Hà Nội, qua đó góp phần bình ổn giá cả các hàng hóa, dịch vụ khác.

 TP sẽ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sữa trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về quản lý giá sữa. Minh bạch thị trường, minh bạch giá bán các sản phẩm sữa, phẩm giá bán các sản phẩm sữa đang lưu thông trên địa bàn TP, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.


Theo đó, lộ trình thực hiện việc bình ổn giá sữa trên địa bàn TP triển khai theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 11/6/2014 đến ngày 6/7/2014; giai đoạn 2 từ ngày 7/7/2014 trở đi.
 

Trong giai đoạn 1, thực hiện việc quản lý giá bán buôn tối đa đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất sữa, nhập khẩu sữa có trụ sở chính trên địa bàn TP. Sở Tài chính thực hiện rà soát biểu mẫu giá tối đa, biểu mẫu đăng ký giá theo các quy định hiện hành. Sau khi xác định được giá tối đa, Sở Tài chính có văn bản yêu cầu các công ty, doanh nghiệp sản xuất sữa và nhập khẩu sữa có văn bản thông báo tới tất cả các chi nhánh, đại lý trên địa bàn TP để tổ chức thực hiện. 

Trường hợp các chi nhánh, đại lý được quyền quyết định giá đã đăng ký giá với Sở Tài chính mà mức giá bán buôn, bán lẻ đăng ký thấp hơn mức giá bán buôn tối đa, bán lẻ tối đa, tiếp tục thực hiện theo mức giá đã đăng ký. Trường hợp các chi nhánh, đại lý được quyền quyết định giá đã đăng ký giá với Sở Tài chính mà mức giá bán buôn, bán lẻ đăng ký cao hơn mức giá bán buôn, bán lẻ tối đa, không được bán theo mức giá đã đăng ký; trước hết thực hiện bán buôn thấp hơn mức giá tối đa, thực hiện mức giá bán lẻ không cao hơn mức giá bán lẻ tối đa. 

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, bố trí, sắp xếp nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện việc tiếp nhận, rà soát biểu mẫu giá tối đa, biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá sữa theo quy định hiện hành; Thời gian xong trước ngày 6/7/2014.

Trong giai đoạn 2, Sở Tài chính có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện đăng ký giá, kê khai đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn TP; thời gian xong trước ngày 20/7/2014.

Lan Hương

Nguồn: hanoimoi.com.vn
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác