Quản lý Bê

Các loại thức ăn sữa cho bê

Sữa hoặc một chất thay thế sữa tốt là cần thiết cho bê vào các tuần đầu tiên. Hầu hết các trại đều có một số sữa không bán được dành cho bê nhưng ít khi có đủ số lượng. Lượng còn lại có thể là: sữa tươi, sữa tách kem hoặc sữa bột tách kem, sữa bột bơ, bột thay thế sữa, nhũ thanh hoặc bột nhũ thanh.

Kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng bê cái hướng sữa giai đoạn bú sữa

1. Chăm sóc và nuôi dưỡng trong thời gian bú sữa đầu (từ khi sinh đến 7 ngày tuổi)

Kỹ thuật chăm sóc bê sơ sinh

Tục ngữ có câu: “Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”, chẳng biết nuôi tằm cực khổ thế nào chứ chăm sóc bê sơ sinh là công việc vô cùng cực nhọc.

Quản lý chăm sóc bê

Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng bê là một phần quan trọng trong chăn nuôi bò sữa. Một bê con được chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp sẽ là bò cái tốt trong tương lai.

Mối quan hệ trong quá trình vắt sữa và ảnh hưởng của sản lượng sữa và trọng lượng bê đạt được

The purpose of cow milk, as in other mammals, is to feed calves during the early stages of life. More than 80 % of milk is stored in udder alveoli and is transferred to the cistern by a neuro-hormonal reflex initiated by the contact of the calf’s mouth with the udder that culminates in the contraction of the myoepithelial cells surrounding the alveoli by the action of oxytocin liberated from the pituitary gland.

Tiêu hóa phát triển ở bê sữa

Vai trò của các enzym dạ dày là rất quan trọng cho quá trình tiêu hóa của chế độ ăn uống của động vật nhai lại trẻ do dạ cỏ chưa phát triển của nó và sự phụ thuộc vào dạ múi khế và ruột non để tiêu hóa chất dinh dưỡng và đồng hóa.

Hai hướng tiếp cận để giảm tỷ lệ tử vong bê

Hai yếu tố chính để xác định sức khỏe của con bê và sự sống còn trong những tuần đầu tiên của cuộc sống - hệ thống miễn dịch và vi sinh đường ruột của mình.

Cho bê ăn thức ăn gì

Các dữ liệu chúng tôi đang tạo tại Cornell và đánh giá từ các nghiên cứu khác cho thấy nhà sản xuất sữa cần phải thay đổi cách họ nhìn nhận giai đoạn đầu động vật của họ phát triển, đặc biệt là nó liên quan đến năng suất trong tương lai.

Thai chết lưu và sự sống sót bê

Bạn sẽ sớm có thể cải thiện khả năng có một con bê con sinh sống trên mặt đất, đặc biệt là từ một con bê con bò đầu tiên, bởi nhìn kỹ được chứng minh con bò cho tỉ lệ sống sót do con bê được xuất bản vào đầu năm 2008.