Phạm vi, đồng cỏ, chăn thả

Hệ bón phân kết hợp với hệ thống tưới tiết kiệm

Để bón phân hóa học cùng với hệ thống tưới, có rất nhiều giải pháp... Sau đây là một giải pháp đơn giản và tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.

Đầu tưới phun mưa nhỏ Rondo

Đầu tưới phun mưa loại nhỏ. Công ty T&H Agri Jsc cung cấp các giải pháp khi sử dụng các loại đầu tưới phun mưa khác nhau cho các loại cây trồng khác nhau, trong đó có tưới cho các loại cỏ - thức ăn thô xanh cho bò sữa. Các đầu tưới phun mư loại nhỏ do T&H Agri Jsc cung cấp có chất lượng tốt, độ tín nhiệm cao để cung cấp nước với lưu lượng rải đều, tiết kiệm nước và hiệu quả. Các đầu tưới này được thiết kế đơn giản, dễ tháo lắp, dễ làm sạch và đáp ứng được cho các ứng dụng khác nhau cho các kiểu tưới khác nhau và cho các cây trồng khác nhau. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đầu tưới phun mưa nhỏ RONDO.

Bảng câu hỏi và phiếu điều tra cho thiết kế hệ thống tưới

Để Người Kỹ Sư thiết kế hệ thống tưới có đủ số liệu ban đầu để lựa chọn giải pháp tưới phù hợp cho cây trồng và có chi phí đầu tư thiết bị hợp lý, Chủ trang trại thông thường cung cấp các thông tin theo mẫu bảng câu hỏi và phiếu điều tra cho thiết kế hê thông tưới như sau, mời các bạn tham khảo, nếu các bạn muốn lấy mẫu này, xin gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ dairyvietnam@gmail.com, trân trọng cảm ơn