Hệ thống tưới và Hệ thống tưới phân

Hệ thống tưới và Hệ thống tưới phân

Hệ thống tưới và Hệ thống tưới phân

Các bài viết về ngành sữa

Ống nhỏ giọt AmnonDrip PC, CNL & PC AS

Giới thiệu về ống tưới nhỏ giọt AmnonDrip PC, CNL & PC AS

Lắp đặt chân cắm nhỏ giọt Click Tif

Video giới thiệu về chân cắm nhỏ giọt click Tif

Lắp đặt ống tưới TalDrip

Video giới thiệu ống tưới TalDrip theo tiếng Tây Ban Nha

Sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt để tưới cafe tại Antigua, Guatemala

Công ty TNHH Dairy Việt Nam là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm tưới của NaanDanJain tại Việt Nam.

Lắp đặt ổng nhỏ giọt Topdrip

Video về hệ thống tưới nhỏ giọt Topdrip

Thiết lập nhà kính phục vụ tưới của NaanDanJain

Toàn bộ quá trình thiết lập hệ thống tưới trong nhà kính của NaanDanJain. Công ty TNHH Dairy Việt Nam là nhà phân phối độc quyền sản phẩm tưới của NaanDanJain tại Việt Nam.

Tưới chuối bằng đầu tưới phun mưa 2005 Aquamaster

Dairy Việt Nam là nhà phân phối độc quyền sản phẩm tưới của Naandanjain

Đầu tưới 5022 SD

Công ty TNHH Dairy Việt Nam là đại diện phân phối độc quyền các sản phẩm tưới của NaanDanJain tại Việt Nam

Phương pháp điều chỉnh kết quả tính toán chế độ tưới cho vườn cây ăn quả trong vùng dự án nơi chưa có tài liệu thí nghiệm

Giới thiệu phương pháp hiệu chỉnh kết quả tính toán, xác định chế độ tưới cho vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, áp dụng cho các vùng dự án không có tài liệu nghiên cứu thí nghiệm hiện trường. Phương pháp dựa trên tập hợp các phương pháp tính toán theo chương trình Cropwat từ tài liệu KTTV, theo cân bằng nước từ các tài liệu khảo sát đất đai khu vực dự án. Kiến nghị sử dụng phương pháp trong tính toán thiết kế hệ thống tưới cho vườn cây ăn quả và lập kế hoạch dùng nước tưới có hiệu quả cao

Công nghệ, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho những vùng khan hiếm nước ở Việt Nam

Tóm tắt: Ưu việt nổi bật của công nghệ tưới tiết kiệm nước là ít tốn nước, quản lý vận hành đơn giản, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm công tưới, thuận tiện cho việc cơ giới hoá và tự động hoá...vv. Đây cũng là kỹ thuật quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tưới nước cho các loại cây trồng thông qua việc lựa chọn và áp dụng phương pháp, kỹ thuật tưới thích hợp vì các phương pháp tưới tại mặt ruộng đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp, phân bố nước trực tiếp đến cây trồng và quyết định lượng nước tổn thất mặt ruộng nhiều hay ít. Bài báo giới thiệu công nghệ, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho những vùng khan hiếm nước ở Việt Nam.