Điểm thể trạng

Đánh giá và quản lý thể trạng bò sữa

Đánh giá thể trạng của bò nhằm xác định tình trạng dinh dưỡng năng lượng của bò. Đánh giá và quản lý thể trạng của bò sữa là một công cụ rất đơn giản nhưng lại rất hữu hiệu, có thể giúp cho người chăn nuôi:

- Khai thác được sản lượng sữa tối đa.
- Nâng cao được khả năng sinh sản.
- Hạn chế những rủi ro về các bệnh dinh dưỡng/rối loạn trao đổi chất.
- Có chiến lược chăm sóc quản lý bò một cách hợp lý nhất.

Thể trạng bò-1 photo Thetrang-1_zpsa54a7326.jpg

Thể trạng bò-2 photo Thetrang-2_zps89db1f70.jpg

Thể trạng bò-3 photo Thetrang-3_zpsf3b0002f.jpg

Thể trạng bò-4 photo Thetrang-4_zpsfee2902d.jpg

Thể trạng bò-5 photo Thetrang-5_zps36540386.jpg

Thể trạng bò-6 photo Thetrang-6_zps8f6395b8.jpg   

 

Nguồn: vietnamdairy.org.vn
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác