Chuồng trại và xây dựng

Chuồng trại cho nuôi nuôi nhốt hoàn toàn và nuôi bán chăn thả có gì khác nhau?

Bò sữa có thể nuôi nhốt hoàn toàn và cung cấp thức ăn tại chuồng. Ưu điểm của cách nuôi nhốt hoàn toàn là:
  • Thiết lập và cung cấp khẩu phần ăn theo nhu cầu con vật

  • Kiểm soát chặt chẽ lượng thức ăn cho ăn, thức ăn dư thừa của từng con.

  • Dễ dàng kiểm soát bệnh tật, nhất là bệnh kí sinh trùng và bệnh nhiễm khuẩn

  • Dễ dàng thu gom phân, dễ dọn sạch chuồng

Khuyết điểm: của chuồng nuôi này là cần nhiều lao động và một vài bất lợi khác như đã nói ở phần trên.

Chuồng được thiết kế cho phương thức nuôi này cần có máng ăn, máng uống riêng cho từng con. Nếu có điều kiện thì làm các khung ngăn cách giữa các bò để chúng không lấn sang và đi phân bẩn lên phần nền của bò bên cạnh.

Nuôi bán chăn thả: bò được ăn và ở trong chuồng chỉ một phần thời gian trong ngày, có thời gian cho gặm cỏ ngoài bãi chăn. Bò nuôi theo phương thức này thường được cung cấp thức ăn thô để ăn tự do khi về chuồng. Chuồng trại trong trường hợp này không cần ngăn riêng ra thành ô, không cần máng ăn , máng uống riêng cho từng con.

 

TS Đinh Văn Cải

Nguồn: 100 câu hỏi chăn nuôi bò sữa
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác