Các quy trình chăm sóc bê và bò sữa để giảm bệnh

Các quy trình chăm sóc bê và bò sữa để giảm bệnh

Các quy trình chăm sóc bê và bò sữa để giảm bệnh

Các bài viết về ngành sữa

Nghiên cứu chế độ nuôi dưỡng bê cái HF làm giống giai đoạn bú sữa từ sơ sinh đến 12 tuần tuổi

Nuôi dưỡng bê con giai đoạn bú sữa có ý nghĩa rất lớn đến khối lượng thành thục và sức sản xuất của bò. Khối lượng cơ thể lúc thành thục và trưởng thành có tương quan dương đến khả năng sản sữa của bò. Cứ tăng 1kg khối lượng cơ thể trước khi đẻ lứa đầu sẽ tăng 7 lít sữa/chu kỳ, điều này đúng ít nhất trong 3 chu kỳ (Moss, 2000).

Nhu cầu năng lượng của thú nhai lại

Không dễ dàng tách riêng các nhu cầu về năng lượng và protein, điều này sẽ được giải thích tỉ mỉ hơn khi vấn đề nhu cầu protein được thảo luận.

Các ảnh hưởng của hành vi người chăn nuôi gia súc đối với sức khoẻ và khả năng sinh sản của vật nuôi

Phát biểu tại Diễn đàn Sức khoẻ Vật nuôi ở Boehringer mới đây, Giáo sư Paul Hemsworth, Giám đốc Trung tâm Khoa học Sức khoẻ Vật nuôi đã bàn về các ảnh hưởng qua lại giữa con người - vật nuôi trong việc chăn nuôi gia súc. Charlotte Johnston, Biên tập viên của tờ Cattle Site báo cáo từ hội nghị này.