Sữa Việt Nam

Hộ gia đình nuôi bò sữa được hỗ trợ 13,5 triệu đồng một con

Theo dự thảo thông tư mới các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ được hưởng những ưu đãi về đất đai và được hỗ trợ đầu tư.

 

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ được hưởng những ưu đãi về đất đai và được hỗ trợ đầu tư.

 

  Theo dự thảo, trường hợp bò sữa nhập, được nuôi phân tán tại hộ gia đình, tiền hỗ trợ nhập bò sữa giống được chi trả thành hai mức. Đối với những tỉnh có mức hỗ trợ là 15 triệu đồng một con, hộ gia đình được hưởng mức hỗ trợ 13,5 triệu đồng, doanh nghiệp được hưởng 1,5 triệu đồng cho chi phí quản lý. Đối với những tỉnh có mức hỗ trợ là 10 triệu đồng một con, hộ gia đình được hưởng mức hỗ trợ 9 triệu đồng, doanh nghiệp được hưởng một triệu đồng cho chi phí quản lý.

 

  Dự thảo cũng quy định một số ưu đãi đối với việc trồng cây dược liệu,  việc miễn, giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, thuê mặt nước...

Ngọc Minh

Nguồn: vnexpress.net
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác