Nước cho bò sữa

Nước cho bò sữa

Nước cho bò sữa

Các bài viết về ngành sữa

Nhu cầu nước uống của bò sữa và cách cung cấp nước uống.

Nước uống đối với bò sữa cũng quan trọng như thức ăn. Nước uống giúp ổn định và tăng khả năng cho sữa.

Tác động của các khoáng chất trong nước trên bò sữa

Nước là thiết yếu nhất của tất cả các chất dinh dưỡng theo yêu cầu của động vật. Nước chức năng tiêu hóa và chuyển hóa các chất dinh dưỡng, loại bỏ các chất thải từ cơ thể qua nước tiểu, phân và hô hấp, vận chuyển các chất dinh dưỡng và các hợp chất khác vào và ra khỏi tế bào,