Máy móc thiết bị ngành sữa

Lactoscan MCC - Máy phân tích cho điểm thu mua sữa
70 (120 - lựa chọn) mẫu/giờ
Thời gian phân tích 50 giây (30 giây)
Các thông số đo lường:
Béo 0-25% (có thể lựa chọn loại 45%)
Nhiệt độ mẫu sữa (1-40°C)
Dung trọng – đến 1160 kg/m3
Hàm lượng chất khô không béo (SNF)
Độ đạm (Protein)
Lactose
Lượng nước cho vào sữa
Tổng lượng chất khô
pH
Độ dẫn điện (G)

Lactoscan MCC

 • embedded printer
 • embedded keypad
 • integrated weight scales
 • additional serial printer
 • matrix printer (option)
 • external keypad (option)
 • peristaltic pump – automatic cleaning
 • knee-joint (mobile) input pipe
 • adjustable to the input pipe pH probe holder
 • possibility of using different sample holders
 • integrated pH and conductivity measuring
 • self calibration without computer
  Key features:
 • User-friendly: simple in operation, maintenance, calibration and installation
 • Very small quantity of milk required
 • Low power consumption
 • No use of hazardous chemicals
 • One year full waranty
 • Measuring accuracy adjustment can be done by the user RS 232 Interface
 • Two samples self-calibration


 • Principle scheme
  Environmental Conditions:
 • Ambient air temperature — 10°C – 40°C (option 43 °C)
 • Milk temperature — 1°C – 40°C
 • Relative humidity — 30% – 80%
  Electrical Parameters:
 • AC Power Supply voltage – 220V/110VDC
 • Power Supply voltage – 12V to 14,2V
 • Power Consumption – 30W max
  Mechanical Parameters:
 • Dimensions (W x D x H) 290x300x330 mm
 • Weight < 5 kg
Parameter Measuring range Accuracy
Fat 0,01– 45% ±0,06%
Solids-non-fat (SNF) 3% – 40% ±0,15%
Density 1000 – 1160 kg/m3 ±0,3kg/m3
Protein 2% – 15% ±0,15%
Lactose 0,01% – 20% ±0,2%
Added water 0% – 70% ±3
Milk sample temperature 5°C – 40 °C ±1%
Freezing point –0,4°C — –0,7°C ±0,005%
Salts 0,4% – 4% ±0,05%
PH 0 – 14 ±0,05%
Conductivity 2 – 14 [mS/cm] ±0,05%
Kg From 0 – 150 kg ±0,10 kg
Total solids 0 – 50% ±0,17%
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Sản phẩm khác