Kiến thức cơ bản về Bò sữa

Quy trình vắt sữa đầu cho bò

Với quy trình mới này chúng ta sẽ đảm bảo chắc chắn được rằng bê con khi sinh ra sẽ được ăn sữa đầu với chất lượng tốt nhất. Bằng cách tạo ngân hàng Sữa đầu cho Bê.

Kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp khắc phục hiện tượng chậm động dục của bò sữa sau khi sinh tại huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An”

Ngày 2/10/2009, Hội đồng nghiệm thu cấp Tỉnh đã nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp khắc phục hiện tượng chậm động dục của bò sữa sau khi sinh tại huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An” do Trung tâm Giống chăn nuôi Nghệ An và KS. Ngô Vĩnh Sơn cùng các cộng sự Trung tâm Giống chăn nuôi Nghệ An chủ trì thực hiện.

Đánh giá thể trạng bò sữa

Quan sát hoạt động, các biểu hiện của bò sữa là việc làm thường xuyên của người chăn nuôi, nó giúp đánh giá được tình trạng sức khỏe, các thay đổi sinh lý, các triệu chứng bệnh lý nếu có để kịp thời điều chỉnh chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc can thiệp kịp thời.