Điểm thể trạng

Điểm thể trạng

Điểm thể trạng

Các bài viết về ngành sữa

Kỹ thuật nuôi bò lấy sữa sau đẻ

(Người Chăn Nuôi) - Chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam chủ yếu theo quy mô nông hộ, quy trình kỹ thuật áp dụng còn chưa đồng bộ. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, người nuôi cần nắm vững các quy trình kỹ thuật, nhất là giai đoạn khai thác sữa.

Đánh giá và quản lý thể trạng bò sữa

Đánh giá thể trạng của bò nhằm xác định tình trạng dinh dưỡng năng lượng của bò. Đánh giá và quản lý thể trạng của bò sữa là một công cụ rất đơn giản nhưng lại rất hữu hiệu, có thể giúp cho người chăn nuôi:

- Khai thác được sản lượng sữa tối đa.
- Nâng cao được khả năng sinh sản.
- Hạn chế những rủi ro về các bệnh dinh dưỡng/rối loạn trao đổi chất.
- Có chiến lược chăm sóc quản lý bò một cách hợp lý nhất.

Kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp khắc phục hiện tượng chậm động dục của bò sữa sau khi sinh tại huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An”

Ngày 2/10/2009, Hội đồng nghiệm thu cấp Tỉnh đã nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp khắc phục hiện tượng chậm động dục của bò sữa sau khi sinh tại huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An” do Trung tâm Giống chăn nuôi Nghệ An và KS. Ngô Vĩnh Sơn cùng các cộng sự Trung tâm Giống chăn nuôi Nghệ An chủ trì thực hiện.

Đánh giá thể trạng bò sữa

Quan sát hoạt động, các biểu hiện của bò sữa là việc làm thường xuyên của người chăn nuôi, nó giúp đánh giá được tình trạng sức khỏe, các thay đổi sinh lý, các triệu chứng bệnh lý nếu có để kịp thời điều chỉnh chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc can thiệp kịp thời.