Cấu tạo hệ thống tiêu hóa

Cấu tạo hệ thống tiêu hóa

Cấu tạo hệ thống tiêu hóa

Các bài viết về ngành sữa

Đặc trưng tiêu hóa thức ăn ở bò sữa

Khác với lợn, chó và người, bò sữa thuộc loài nhai lại. Dạ dầy của bò bao gồm bốn túi: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ múi khế. Ba túi đầu được gọi chung là dạ dầy trước (không có tuyến tiêu hoá), còn dạ múi khế là dạ dầy thực (có các tuyến tiêu hoá giống như ở các loài động vật dạ dầy đơn). Dạ cỏ có dung tích rất lớn (khoảng 100-150 lít), chiếm tới 80 % dung tích của toàn bộ dạ dầy.